• Naše služby a aktivity
 • Aktuality
 • O nás
 • Lidé
 • Pomozte nám pomáhat
 • Reference
 • Historie Červeného kříže
 • Sponzoři
 • Ke stažení
 • Foto / Video
 • Užitečné odkazy
 • Kontakt
 • Kurzy a školení, výuka první pomoci

  Naučte se poskytovat první pomoc

  Naučte se poskytovat první pomoc

   

   

   

   

   

  Ohlasy z našich kurzů

  „Na kurzu se mi líbil praktický nácvik a ukázky. Obsahově to bylo výstižné a poutavé. Do teď si pamatuju obrázky popálenin. Ráda jsem si  zopakovala, jak vypadá stabilizovaná poloha. Vždy si budu pamatovat, že nesmíme nikdy zapomenout useknutý prsty v ledničce, když přijede  záchranka ošetřit raněného :)“
  Pavlína Rubínová, obecně prospěšná společnost K srdci klíč

  Další ohlasy ZDE.

  Certifikace

  Pro výuku první pomoci je Český červený kříž držitelem Certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Výuka probíhá podle Standardů první pomoci schválených ministry zdravotnictví, školství mládeže a tělovýchovy, dopravy a spojů, obrany a vnitra ČR. Všechny kurzy zahrnují jak teorii tak i praktický výcvik.

  Chcete si vyzkoušet, jak jste zdatní v poskytování první pomoci? Klikněte SEM

  Jak to děláme, za kolik a jak objednávat?

  Při výuce první pomoci, kterou zajišťuje zkušený tým lektorů, využíváme kombinaci forem – přednáška, workshop, nácvik modelových situací. Záleží vždy na Vaší zakázce.

  Objednávky přijímáme elektronicky nebo telefonicky – klikněte SEM – na naše kontakty.
  Pozor, sledujte
  aktuality, pravidelně zveřejňujeme termíny konání kurzů

  Nabízíme výuku v těchto normách znalostí první pomoci

  Základy první pomoci se zaměřením na život zachraňující úkony (8 hodin)

  Vhodné např. pro výcvik zaměstnanců v poskytování první pomoci dle § 102 odst. 6 zákoníku práce. Výuka probíhá podle dohody zpravidla přímo v podniku.

  Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz (6 hodin)

  Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).

  Základní norma zdravotnických znalostí (12 hodin)

  ČČK je na tuto normu držitelem Evropského certifikátu pro první pomoc (EFAC), kterou mu udělila Evropská komise pro první pomoc v Bruselu. Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.

  Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin)

  Tato norma akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se od předchozí normy liší přidáním 8 hodinového modulu. Je zaměřena na první pomoc u dětí. Absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích – dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

  První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin)

  Tato norma je určena pro členy Hasičského záchranného sboru, dobrovolné hasiče, příslušníky Policie ČR, obecní policie, příslušníky ostatních nezdravotnických složek Integrovaného záchranného systému apod.

  Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin)

  ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládežea tělovýchovy ČR. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

  Učebnice a příručky první pomoci

  Nabízíme pro všechny druhy kurzů učebnice vydané v souladu se Standardy první pomoci (První pomoc pro uchazeče o řidičský průkaz, Základní norma první pomoci, Zdravotník zotavovacích akcí, První pomoc, První pomoc v domácnosti, První pomoc u dětí a další). Jsou vhodným doplňkem lékárniček v podnicích, školách, automobilech či v domácnosti.