• Naše služby a aktivity
 • Aktuality
 • O nás
 • Lidé
 • Pomozte nám pomáhat
 • Reference
 • Historie Červeného kříže
 • Sponzoři
 • Ke stažení
 • Foto / Video
 • Užitečné odkazy
 • Kontakt
 • 150 let od zrodu Červeného kříže

  V neděli, 17. února, uplynulo 150 let od chvíle, kterou lze pokládat za zrod Červeného kříže.

  17.2.1863 se v Ženevě na první schůzi sešli ženevští občané Dunante, Moynier, Dufour, Appia a Maunoir. Rozhodli o ustavení stálého mezinárodního výboru pro pomoc raněným vojákům. Mezinárodního uznání se této snaze dostalo na podzim téhož roku, kdy mezinárodní konference za účasti zástupců 16 států uznala onen výbor jako specifickou mezinárodně působící instituci – dnešní Mezinárodní výbor Červeného kříže – a vyzvala k zakládání národních společností. V roce 1863 se tak zrodilo Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce tvořené v současnosti Mezinárodním výborem Červeného kříže, 188 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce, Davidovy hvězdy) a Mezinárodní federací národních společností. Tato celosvětově působící humanitární asociace má dnes kolem 90 milionů členů a dobrovolníků a přes 300 tisíc zaměstnanců, představuje největší humanitární organizaci světa, jejíž pomoci se dostane ročně čtvrtmiliardě potřebných. U zrodu Červeného kříže stálo utrpení desetitisíců v bitvě u Solferina. I dnes je působení v ozbrojených konfliktech, snaha o to, aby se i v takto výjimečných podmínkách dostalo každému odpovídající zdravotní péče, jedním ze základních úkolů Červeného kříže. Jeho snaha najít místo pro humanitu i na bitevním poli došla mezinárodní odezvy a jejím hmatatelným výsledkem je existence rozsáhlého systému Ženevských úmluv a dalších smluv a obyčejů známých jako mezinárodní humanitární právo, chránící raněné a nemocné, zdravotníky a duchovní, zadržené bojovníky i civilisty v téměř polovině zemí světa, v nichž se dnes vedou boje. Český červený kříž je, jako jedna ze 188 národních společností, součástí Mezinárodního hnutí ČK&ČP již dvacet let. Svými projekty v oblasti humanitární, zdravotní, sociální a pomoci při katastrofách se snaží pomáhat potřebným v České republice a přispívá i k zahraničním aktivitám Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Základními principy Hnutí ČK&ČP jsou Humanita, Nestrannost, Neutralita, Nezávislost, Dobrovolnost, Jednota a Světovost.